FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Info about responsible persons

Informations about responsible persons and contact informations

1. Joško Lelas,dipl.oec - Chairman 
    tel. 021/440 500; e-mail: josko.lelas@hoteli-makarska.hr 
                                               uprava@hoteli-makarska.hr    

2. Anđelko Skvrce,dipl.oec - member of the Board 
    tel. 021/440 500; e-mail: andjelko.skvrce@hoteli-makarska.hr    

 

TOP