FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Opći ciljevi

Opći ciljevi Društva:

  • ostvarivanje i povećanje dobiti;
  • povećanje rentabilnosti poslovanja;
  • poboljšanje likvidnosti i solventnosti;
  • postizanje nižih troškova poslovanja kako bi Društvo postalo konkurentnije, sposobnije i fleksibilnije u odnosu na tržišne izazove i poremećaje;
  • kontinuirano postizanje više razine kvalitete usluga koje pruža Društvo, vodeći pri tome računa i o inovativnosti i kreativnosti vlastitih zaposlenika;
  • usmjeravanje na određene tržišne segmente osmišljavanjem različitoga asortimana usluga u odnosu na konkurenciju;
  • učvršćivanje ugleda Društva korektnim i profesionalnim odnosima s korisnicima usluga, dobavljačima, lokalnom zajednicom, medijima i javnošću;
  • zadovoljenje potreba i očekivanja domaćih i inozemnih gostiju i drugih korisnika usluga;
  • ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenika, jačajući brigu o njihovim potrebama, interesima, razvoju i sposobnostima;
  • kontinuirani doprinos dobrobiti Grada Makarske i šireg okruženja u kojemu živimo i radimo.
TOP