REGISTRIRAJTE SE

*

*

*

*

*

*

ZABORAVILI STE LOZINKU?

*

Pravila privatnosti

Poštovani

korisnici hotelskih usluga  Hotela Makarska d.d. (u daljnjem tekstu: Društva), kao i svi ostali čije osobne podatke Društvo po bilo kojoj osnovi obrađuje, od 25.05.2018.godine u primjeni je Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679, dalje u tekstu: Uredba), koja se obvezujuće i izravno primjenjuje u svim članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Prema Uredbi, Društvo je odgovorno za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, čije osobne podatke obrađuje, te u tom smislu provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Prava ispitanika

Društvo omogućava ostvarivanje prava ispitanika čije podatke obrađuje (članak 12. – 23. Uredbe):

- Pravo na pristup informacijama
- Pravo na ispravak
- Pravo na brisanje
- Pravo na ograničenje obrade

- Pravo na prenosivost podataka
- Pravo na prigovor

Ukoliko ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može za to koristiti Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika (preuzeti ovdje ).

 

Vaša suglasnost

Prilikom davanja informacija Društvu, na bilo koji način (rezervacija, registracija na recepciji…) jamčite nam da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Društvo  Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima ove politike privatnosti.

 

Postupanje po povredama osobnih podataka

Ako ispitanik smatra da je Društvo prilikom obrade njegovih osobnih podataka povrijedila odredbe Uredbe o zaštiti podataka, može se obratiti neposredno Službeniku za zaštitu osobnih podataka Društva radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.

U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Agenciji za zaštitu podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Ako bude utvrđena povreda osobnih podataka i ako bude vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo će izvijestiti bez odgađanja Agenciju za zaštitu osobnih podataka kao nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Ako je vjerojatno da će povreda prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Društvo će na odgovarajući i učinkovit način informirati ispitanike o povredi osobnih podataka.

Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama www.hoteli-makarska.hr te također i na recepcijama naših objekata.

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama www.hoteli-makarska.hr te na recepcijama naših objekata.

Društvo je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama Uredbe.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

 E-mail: gdpr.info@hoteli-makarska.hr  

Adresa: Šetalište dr. Franje Tuđmana 1, 21300 Makarska, Republika Hrvatska

TOP